Margaret River

And back

Te weinig geblogd… Even een inhaalslag maken dus. Inmiddels in Indonesië, maar nog genoeg te schrijven over Australië.

Terug naar Perth
Ondanks de korte pitstop in Badginggarra bereikten we Perth nog diezelfde dag. Omdat Perth ook ons vertrekpunt was en …